Hafde garveri

Hafde garveri ligger rett vest for Addis Ababa. Det er et fremtidsrettet garveri som legger stor vekt på kontinuerlig å utvikle garveprosessen i en mer bærekraftig retning. 

Garveriet ble etablert i 1995, men har over 80 år gamle røtter. Selskapet har i dag rundt 300 ansatte. I tillegg til garveri har Hafde en egen avdeling for produksjon av skinnprodukter. Selskapet retter seg hovedsaklig mot det internasjonale markedet.

Hafde bruker i stor grad italiensk utstyr i sin produksjon. De har et moderne avfallsbehandlingssystem levert av Italprogetti. Anlegget kan behandle over 800 kubikk væske fra produksjonen daglig. 

Garveriet jobber med å utvikle helvegetabilske prosesser, og målet er å gjøre produksjonen helt fri for krom og sulfid. Et annet mål er  gi håndverkere uten formell utdannelse trening og jobbmuligheter. Selskapet samarbeider også med lokale tekniske skoler.

lagt til handlevogn